• Udfordrende studieretninger...

  Udfordrende studieretninger...

 • Boglig udvikling...

  Boglig udvikling...

 • Kreativ udfoldelse...

  Kreativ udfoldelse...

 • Havkajak

  Havkajak

Værdier

Skolen hviler på flg. værdigrundlag:

I skolens hverdag forsøger vi at udfordre skolens elever til at forholde sig til politiske og samfundsmæssige problemstillinger. Vi ønsker at vores elever udvikler et engagement i deres verden – både den nære på skolen og den fjerne – at arbejde for lighed, rummelighed og solidaritet med samfundets svage grupper, samt åbenhed i kulturmødet med andre. Skolen vægter de demokratiske processer højt. Det er vigtigt at den enkelte elev oplever at han/hun kan få indflydelse og medbestemmelse i konkrete sammenhænge – lige fra hverdagens praktiske udfordringer til sager af betydning for hele skolens liv.

På Faxehus efterskole vægter vi bæredygtighed og økologi. Dette præger skolens hverdag – skolens fysiske indretning med affaldssortering, grønt energiregnskab og køkken. Vi ønsker at skolens elever skal udvikle en bæredygtig levevis og dermed tage et medansvar for skolens forbrug af resurser og belastning af miljøet. Målet er at eleverne tilegner sig en viden om og holdning til bæredygtighed – og omsætter denne til handling for livet fremover.

På Faxehus efterskole tager vi omsorgen for hver enkelt elev meget alvorligt. Det handler om sund mad, bevægelse, personlig hygiejne og hvile. Når man er ung skal man have overskud til at arbejde med krop og identitet - herunder selvværd, glæde, samvær og læring – således at man kan få en positiv udvikling af sin personlighed og også se bort fra sig selv. Det er også forudsætningen for at kunne indgå på en god måde i fællesskabet. I et fællesskab er det en styrke når den enkelte kan se bort fra sig selv og føle sig som del af en gruppe – en gruppe der handler og skaber sammen.

Vi ønsker at vores elever udvikler kreativitet ikke kun som en del af vores liniefag men også som en måde at arbejde og tænke på – f.eks. at lære at forholde sig problemorienteret og tværfagligt til de problemstillinger man står over for. I en verden under stadig forandring kræver det mennesker med evne til at finde nye veje og nye løsninger. Kreativitet, opfindsomhed og nytænkning er midler til at overskride og flytte gamle grænser og skabe nye muligheder for sig selv og for skolens fællesskaber.

 

Tryk på et af ordene og se hvad vi gør for at opfylde vores værdigrundlag

- FÆLLESSKAB - KREATIVITET - ENGAGEMENT
- KROP & IDENTITET - BÆREDYGTIG LEVEVIS

 

VÆRDIER

 1. Du må gøre dig umage med at tænke, arbejde og producere kreativt. Hvis du skal være elev på Faxehus har vi som mål at du viser noget som du har lavet i en eller anden kreativ proces.
 2. Du vil få mulighed for at få indflydelse gennem vort elevråd.
 3. Du kommer til at gøre noget aktivt for andre. Vi samler fx ind til Unge i Kenya gennem Mellemfolkeligt Samvirke.
 4. Du vil indgå i et fællesskab, hvor alle passer på alle. Her er din stemme vigtig! Du vil blive tvunget til at være sammen med nogen som du ikke vidste at du vil blive venner med.
 5. Du vil blive bedt om at tage stilling til mange af de ting der sker i din omverden - både lokalt og globalt.

BÆREDYGTIGHED

 1. Du vil blive nødt til at tage stilling til dit energiforbrug og sætte dig ind i skolens energipolitik.
 2. Du vil tage del i skolens affaldssortering. Hvad enten du sorterer eller skaber affald.
 3. Du vil få mulighed for at blive vegetar. Ligesom alle spiser vegetarmad mindst en gang om ugen.
 4. Du vil deltage i skolens klimakonference. Måske fordi du har noget du vil fremlægge på konferencen.
 5. Du vil leve tæt på naturen i et badehotel ud til åbent hav og få en fornemmelse af hvad den betyder for os som mennesker.

Interesseret i at blive elev?

Klik her