• Udfordrende studieretninger...

  Udfordrende studieretninger...

 • Boglig udvikling...

  Boglig udvikling...

 • Kreativ udfoldelse...

  Kreativ udfoldelse...

 • Havkajak

  Havkajak

BESØG OS TIL ÅBENT HUS på

EFTERSKOLERNES AFTEN onsdag d. 10. januar 2024.

Tidspunkt følger. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

AKTIVITETER I ÅRETS LØB

Her følger i vilkårlig rækkefølge et udpluk af de aktiviter, vi har i løbet af året.

TEMAWEEKENDER
I nogle af weekenderne er der temaweekend. Her forbereder vi en eller anden særlig aktivitet. Det kan f.eks. være stomp, lan-party, rollespil, tegnekursus og meget andet. Mange vælger at blive på skolen i temaweekender, det giver en særlig livlighed som vi godt kan lide. Hvis du har valgt at blive på skolen en temaweekend har du automatisk sagt ja til at deltage i aktiviteten.

EFTERSKOLEAFTEN
Onsdag aften er der “Efterskoleaften”. Efterskoleaften er obligatorisk og indeholder undervisning. Indholdet varierer fra foredrag om f.eks. afhængighed til at hjemgrupperne står for arrangementet, der kan være koncert eller blive spillet teater.

BROBYGNINGSUGER
Efter efterårsferien og lige inden vinterferien, afholder 10. klasserne deres obligatoriske brobygningsuger. Inden har alle 10. klasser haft en samtale med en af vores to vejledere, så forløbet hænger så godt sammen med fremtidsforventningerne som muligt. De to vejledningslærere sørger også for at sende eleverne af sted og holder øje med om der er noget der skal følges op på. I forlængelse af brobygning laves den obligatoriske selvvalgte opgave – kaldet OSO.

TERMINSPRØVER
Lige inden juleferien er der terminsprøver. Det er vigtige prøver, og det er fornuftigt at tage dem seriøst, da de danner grundlag for en vurdering af om du er studieegnet. Det er dog ikke terminsprøven alene der afgør dette, vores to studievejledere har også samtaler med dig i løbet af skoleåret som er med til at give vores endelige anbefaling.

JUL
Ved Faxehus juleafslutning bliver der gjort ekstra ud af det hele, både udsmykning, påklædning, mad, gaver og underholdning. Det plejer at være en rigtig festlig og højtidelig afslutning på kalenderåret, hvor vi ønsker hinanden god jul og godt nytår – og glæder os til at se hinanden igen efter en velfortjent ferie med familie og venner.

POLITISK DAG
På politisk dag er indholdet så aktuelt som muligt. Er det valgår, er valgets temaer udgangspunkt for arrangementet. Det kan også være indvandrerpolitik, miljøpolitik, Danmarks deltagelse i krige, økonomisk krise og meget andet. Ofte får vi besøg af ungdomsorganisationer fra så mange politiske partier som muligt. Vi arbejder med de forskellige synspunkter, og samles til en stor fælles paneldebat. Det er en spændende dag, hvor du virkelig kan få undersøgt dine holdninger og afprøvet dine argumenter.

LINIETUR
Imellem de skriftlige og mundtlige prøver i maj måned, afsluttes liniefaget. Det er et forløb der strækker sig over to uger, først en uge på skolen og derefter en linietur af en uges varighed. Ugen på skolen tjener for de fleste linjefag som forberedelse til linieturen. Musik skriver og øver de sange de tager på turne med. Turneen planlægges i samarbejde med eleverne. Teater forbereder en forestilling, hvis indhold og udtryk tilpasses turen. Kunst tager på kunstoplevelser, udstillinger og kunstnerbesøg. Vandsport sejler en længere tur på bølgen blå. Friluft tager på kanotur til Sverige.

ELEVRÅD
Hver uge mødes elevrådet som består af to elevrepræsentanter fra hver hjemmegruppe, en lærerrepræsentant og en ledelsesrepræsentant. Eleverne på Faxehus har kr. 50.000 som de selv forvalter, og det er i praksis elevrådet der beslutter hvad de skal bruges til. Har en elev en god ide så kan man søge elevrådet om penge. Når skoleåret er omme holder vi en stor fest for resten af pengene. Har elevrådet nogle emner som de synes alle skal være med til at tage stilling til kan de indkalde til fællesmøde, hvor alle skal være med.

HJEMMEGRUPPEMØDE
Hver fredag eftermiddag har vi møde i hjemmegrupperne. Her tager vi fælles ting op til debat, her hygger vi os, her diskuterer vi oplæg og tiltag fra elevrådet og her snakker vi om ugen der er gået.

WEEKENDER
Du er velkommen til at blive på skolen i weekenderne – vi opfordrer dig til at blive i hvert fald i nogle weekender. Weekenderne er anderledes end hverdagen. Måske er der andre elever på skolen som du kommer til at snakke mere med. Enkelte weekender skal eleverne blive. Bl.a. når der er Efterskolernes Dag sidste weekend i september. Skolen er lukket i efterårsferien og juleferien.

FITNESS
Vi benytter os af faciliteterne på det nærliggende fitness center.

 

VIDEO

SKOLEREJSER

I løbet af året tager vi på flere forskellige ture væk fra skolen. Der er en fælles skovtur, hvor vi i introperioden og mens det er godt vejr, tager ud og overnatter i skoven. Der er vores københavnertur, hvor vi overnatter på Ungdomsøen. Mod slutningen af skoleåret tager hvert liniefag på tur forskellige steder hen, som afslutning på året.

Der er også en skolerejse, og  hvilken du er på, kommer an på dit valg af studieretning.

SKIREJSE
Den naturvidenskabelige studieretning tager på skirejse med mulighed for både langrend, alpine ski og snowboard. Vi knytter oplevelserne til vores naturfaglige viden gennem målinger af fart, acceleration osv. I januar 2020 var vi i Tjekkiet og besøgte bl.a. et atomkraftværk og Skoda-fabrikken.

KULTURREJSE
International studieretning tager på kulturrejse. Vi skal ud og besøge en by, et land og et folk – seværdigheder, kultur og landskab. Derudover tager vi også ud i verden for at møde nogle unge og lave noget sammen med dem. Vi bruger de forskellige sprog, vi mestrer for at fortælle noget, som vi synes er vigtigt. I januar 2020 gentog vi tidligere års succes og rejste til Marrakech i Marokko i Nordafrika.

 

ELEVSAMTALER 

At begynde på en efterskole er på en måde som at flytte hjemmefra. Du er væk fra dine forældre og andre omsorgspersoner i det daglige, og det er derfor vigtigt at du føler dig tryg ved at være på Faxehus og tryg ved at tale med de voksne du omgås. Den første uge afholder hjemmegruppelærerne elevsamtaler med samtlige elever. Formålet er at få kendskab til elevernes baggrund, forventninger, styrker, svagheder samt  evt. forhold der kræver særlig opmærksomhed.

 

FORÆLDREMØDER

Sidst i november er der forældrekonsultation. Her indsamler hjemmegruppelærerne informationer fra faglærere og andet personale. Det handler både om, hvordan det går rent fagligt, om der er fag der trænger til en ekstra skalle, områder med særlig positiv udvikling m.m. Samtalen handler dog ikke mindst om det sociale. Hvordan trives du med at gå på Faxehus Efterskole?; har du nogen ønsker vi kan indfri?; er der forhold vi skal være mere opmærksomme på? Osv.

I februar holder vi en forældredag, hvor vi bl.a. fremviser indtryk og resultater fra vores skolerejser.

Interesseret i at blive elev?

Klik her