• Udfordrende studieretninger...

  Udfordrende studieretninger...

 • Boglig udvikling...

  Boglig udvikling...

 • Kreativ udfoldelse...

  Kreativ udfoldelse...

 • Havkajak

  Havkajak

Inklusionsfag

Skoleår 23/34:  Alle inklusionspladser er optaget. Ventelisten er lukket.

Skoleår 24/25:  Alle inklusionspladser er optaget. Ventelisten er lukket.

Skoleår 25/26: Vi opskriver til venteliste. Skriv til inklusion(at)faxehus.dk

Inklusion på Faxehus Efterskole

Socialt Fokus

Faxehus har en lang tradition i arbejdet med elever med særlige udfordringer og behov. Vi er således en almen efterskole, der hvert år sammensætter  elevholdet, så der er plads til ca. 10% elever med særlige behov. I optaget lægger vi vægt på, at disse elever deltager i efterskolelivet på lige fod med de øvrige elever. 

Vi har samlet arbejdsområderne i en afdeling kaldet Socialt Fokus. Vores målsætning er at forberede den unge på et så selvstændigt og selvhjulpent liv uden for Faxehus som muligt. Vi ønsker at give eleven troen på sig selv og egne evner, så de faglige, personlige og sociale kompetencer udvikles. Vi søger at sikre at stat og kommuner får givet den rette støtte, og vi er behjælpelige med indhentning af dokumentation der kan ligge til grund herfor. Myndighederne skelner mellem specialundervisning og inklusion. Behov for specialundervisning anerkendes når det ugentlige støttebehov er over 9 ugentlige timer, og behov for støtte til inklusion anerkendes når behovet er mindre.

 

Besøg os

Vi inviterer interesserede til et møde og en rundvisning på skolen. Vi vil dog helst have afklaret støttebehovet forinden. Hertil har vi brug for en aktuel skoleudtalelse, udredningspapirer m.m. Vi gør meget ud af at afklare om Faxehus Efterskole er det helt rigtige sted for eleven. Skriv en mail til inklusion(at)faxehus.dk hvis I ønsker at komme på besøg. I er altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller andet.

 

Alle elever tilknyttet Socialt Fokus  indgår en aftale med skolen, en inklusionsplan, der afstemmer forventninger og giver os mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi forbereder eleverne til de afsluttende  prøver, og støtter op om den del af undervisningen der foregår i skolens forpligtende fællesskaber -  rejser, efterskoleaftener, ture, projektforløb m.m.

Alle elever går på forskellige hold; studieretninger, ”almindelige” fag, liniefag, projekt- og andre anderledes undervisningsuger. Ud af de 42 uger et efterskoleår varer, er godt 25 almindelige faguger, mens de resterende tilhører ovennævnte kategorier.  Mange hold har tilknyttet en inklusionslærer der har særligt fokus på inklusions- og specialundervisningselevernes udvikling. Der undervises også på mindre hold, når situationen gør dette mest hensigtsmæssigt.

Er der konstateret behov for inklusion skal vi have en aktuel skoleudtalelse og evt. andre dokumenter der underbygger dette. Er der tale om specialundervisning skal vi have en PPR-udtalelse, aktuel skoleudtalelse, udredningspapirer m.v.

Handleplaner

Vi arbejder med handleplaner for alle specialundervisnings- og inklusionselever. Det kan være faglige, personlige og sociale, der udpeger udviklingspotentialer, de medvirker til at fastholde fokus og er en del af den nødvendige dokumentation over for bevilgende myndigheder. Handleplanerne er også en del af forberedelsen til valg af uddannelse efter Faxehus.

Eksterne behandlere

Vi formidler behandling af massør, afspændingspædagog og psykolog. Det medvirker til at give følelsesmæssige og kognitive redskaber til at kunne indgå i og udvikles i fællesskabet. Vi ønsker at samarbejde helhedsorienteret med personer der kender miljø og muligheder på Faxehus godt. Skolens medarbejdere modtager supervision.

Kommunen som medspiller

Samarbejdet omkring udvikling af eleven afhænger af om kommunen vil løfte det økonomiske behov på mindst to ugentlige støttetimer. Hvis det vurderes aktuelt skal kommunen også indgå i dækning af udgifter til eksterne behandlere. Kommunen har pligt til at udarbejde en PPR-udtalelse såfremt støttebehovet er på 9 ugentlige støttetimer eller derover.

Interesseret i at blive elev?

Klik her