• Udfordrende studieretninger...

  Udfordrende studieretninger...

 • Boglig udvikling...

  Boglig udvikling...

 • Kreativ udfoldelse...

  Kreativ udfoldelse...

 • Havkajak

  Havkajak

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag

I skolens hverdag forsøger vi at udfordre skolens elever til at forholde sig til politiske og samfundsmæssige problemstillinger. Vi ønsker at vores elever udvikler et engagement i deres verden – både den nære på skolen og den fjerne – at arbejde for lighed, rummelighed og solidaritet med samfundets svage grupper, samt åbenhed i kulturmødet med andre. Skolen vægter de demokratiske processer højt. Det er vigtigt at den enkelte elev oplever at han/hun kan få indflydelse og medbestemmelse i konkrete sammenhænge – lige fra hverdagens praktiske udfordringer til sager af betydning for hele skolens liv.

På Faxehus efterskole vægter vi bæredygtighed og økologi. Dette præger skolens hverdag – skolens fysiske indretning med affaldssortering, grønt energiregnskab og køkken. Vi ønsker at skolens elever skal udvikle en bæredygtig levevis og dermed tage et medansvar for skolens forbrug af resurser og belastning af miljøet. Målet er at eleverne tilegner sig en viden om og holdning til bæredygtighed – og omsætter denne til handling for livet fremover.

På Faxehus efterskole tager vi omsorgen for hver enkelt elev meget alvorligt. Det handler om sund mad, bevægelse, personlig hygiejne og hvile. Når man er ung skal man have overskud til at arbejde med krop og identitet - herunder selvværd, glæde, samvær og læring – således at man kan få en positiv udvikling af sin personlighed og også se bort fra sig selv. Det er også forudsætningen for at kunne indgå på en god måde i fællesskabet. I et fællesskab er det en styrke når den enkelte kan se bort fra sig selv og føle sig som del af en gruppe – en gruppe der handler og skaber sammen.

Vi ønsker at vores elever udvikler kreativitet ikke kun som en del af vores liniefag men også som en måde at arbejde og tænke på – f.eks. at lære at forholde sig problemorienteret og tværfagligt til de problemstillinger man står over for. I en verden under stadig forandring kræver det mennesker med evne til at finde nye veje og nye løsninger. Kreativitet, opfindsomhed og nytænkning er midler til at overskride og flytte gamle grænser og skabe nye muligheder for sig selv og for skolens fællesskaber.

Som elev på Faxehus Efterskole kan du forvente:

•  At blive mødt og set som et unikt ungt menneske.

•  At udvikle dig personligt, socialt og fagligt.

•  At der ikke mobbes på Faxehus.

•  At de andre unge du møder, kan vise sig at få stor betydning i dit liv på Faxehus – og i livet efter.

•  At møde voksne, som både diskuterer og står fast. De vil dig det bedste.

•  At skulle yde dit bedste – og at dette altid er godt nok.

•  At finde styrkesider du ikke vidste du havde.

•  At blive en vigtig del af et forpligtende fællesskab.

Interesseret i at blive elev?

Klik her